Coil Snowwolf WF-H 0.16 Ohm (5ชิ้นต่อแพ๊ค)

Wishlist: (0)

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า Coil Snowwolf WF-H-M 0.15 Ohm  และ Coil Snowwolf WF-H 0.16 Ohm เป็นคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าจากแบรนด์ดังขึ้นชื่ออย่าง Snowwolf รีดเร้นประสิทธิภาพในการใช้งานควบคู่กับกล่องปรับวัตต์บุหรี่ไฟฟ้าของทางแบรนด์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยคอยล์บุหรี่ไฟฟ้า Coil Snowwolf WF-H-M 0.15 Ohm เหมาะกับการจ่ายไฟที่ 70-160 วัตต์ ส่วนคอยล์บุหรี่ไฟฟ้า Coil Snowwolf WF-H 0.16 Ohm ประยุกต์ใช้งานกับการจ่ายไฟที่ความแรง 100-230 วัตต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เติมเต็มประสบการณ์การใช้งานในการสูบได้ยอดเยี่ยมยิ่งกว่า 

สั่งซื้อทางไลน์ (คลิ๊กที่ไอคอน Line ด้านล่าง)

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0